Dedicated Servers ( USA )

Intel Xeon E3-1240V2 ( Buffalo, NY )

3.40GHz GHz CPU
16 GB RAM
2x 500 GB HDD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 Free IPs

2x Intel Xeon E5-2620v2 ( Buffalo, NY )

2.10GHz CPU
from 32 GB up to 64 GB Ram
2x 500 GB SSD or 4x 4TB HDD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 Free IPs

Intel Xeon E3-1230v2 ( Dallas, TX )

3.30GHz CPU
8 GB Ram
1x 500 GB HDD or 1x 60GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
1 Free IP

Intel Xeon X3470 ( Las Vegas, NV )

4 Total 2.93GHz CPU Cores
16GB ram
1x 500GB HDD
25TB bandwidth on a 1gbps port
1 IP Addresses

Intel Xeon X3440 ( Phoenix, AZ )

4 Total 2.53GHz CPU Cores
from 8 GB up to 32 GB ram
1TB HDD or 120GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 IP Addresses

Intel Xeon E3-1230 ( Phoenix, AZ )

4 Total 3.20GHz CPU Cores
from 16 GB up to 32 GB Ram
1TB HDD or 120GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 IP Addresses

Intel Xeon E3-1230v2 ( Phoenix, AZ )

4 Total 3.3GHz CPU Cores
from 16 GB up to 32 GB Ram
1TB HDD or 120GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 IP Addresses

Intel Xeon E3-1230v2 with 256 IPS

4 Total 3.3GHz CPU Cores
from 16 GB up to 32 GB Ram
1TB HDD or 120GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
256 IP Addresses

Intel Xeon E3-1270v3 ( Phoenix, AZ )

4 Total 3.5GHz CPU Cores
from 16 GB up to 32 GB Ram
1TB HDD or 120GB SSD
10TB bandwidth on a 1gbps port
5 IP Addresses

Intel Dual E5-2650v2 ( Phoenix, AZ )

Dual Octo-Core Xeon E5-2650v2 CPUs
16 Total 2.6GHz CPU Cores
128GB Ram
Up to 8 hard drives with hardware raid